• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontakt

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

ul. Edwarda Jelinka 6
01-646 Warszawa
e-mail: modelowe.rozwiazania@frdl.org.pl

e-mail: barbara.wilkolazka@frdl.org.pl

Formularz kontaktowy