Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji podsumowującej działania projektu „Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
 

Wydarzenie koncentrować się będzie wokół zagadnień:

Funkcjonowanie polskiej samorządności

Przyjrzymy się funkcjonowaniu polskiej samorządności lokalnej w wymiarze kształtujących ją procesów społecznych. Na podstawie rozległych badań jakościowych przeprowadzonych w dwóch regionach naszego kraju oraz w oparciu o wyniki zrealizowanego sondażu zastanowimy się nad tym, jaki jest stan polskiej samorządności i jakie elementy go kształtują.

 

Rekomendacje w zakresie wzmocnienia udziału mieszkańców i mieszkanek w kształtowaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym

Przedstawimy wypracowane przez zespół ekspercki rekomendacje dotyczące procesów partycypacji na poziomie lokalnym, które mają na celu urzeczywistnienie wizji demokratycznej Polski opartej na autentycznej samorządności!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI


Termin Konferencji: 24 kwietnia 2024 r., godz. 10:30-15:30
Miejsce: ADN Centrum Konferencyjne Browary Warszawskie Budynek GH; wejście B
ul. Grzybowska 56.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.Uczestnikami Konferencji będą przedstawiciele Parlamentu, samorządów, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego z różnych regionów Polski. Przewidujemy udział ok. 150 osób z całej Polski, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt „Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.