Wytyczne dotyczące rozwiązań sprzyjających zaangażowaniu i współpracy obywateli na poziomie lokalnym na rzecz zrównoważonych społeczności i samorządu lokalnego

Prowadzone badania staną się punktem wyjścia do warsztatów i konsultacji, które zaowocują złożonym zestawem wytycznych dotyczących zmiany przepisów i wprowadzenia nowych mechanizmów zwiększających zaangażowanie obywateli. Liderzy lokalnych organizacji oraz przedstawiciele środowisk zajmujących się samorządnością i zaangażowaniem obywateli zostaną włączeni w tworzenie ww. wytycznych.

Główne działania w ramach tego etapu:

  • seminaria dla przedstawicieli grup docelowych – dyskusja z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów i decydentów na temat wniosków i zaleceń wynikających z badań i warsztatów,
  • warsztaty z udziałem ekspertów w dziedzinie polityki lokalnej i działalności organizacji pozarządowych,
  • opracowanie wytycznych i rekomendacji w zakresie polityk publicznych dotyczące efektywnego zaangażowania obywatelskiego i budowania kapitału społecznego na poziomie lokalnym.