Rozpowszechnianie i komunikacja modelowych rozwiązań sprzyjających zaangażowaniu i współpracy obywateli na szczeblu lokalnym

Upowszechnianie wyników badań, wytycznych dla polityki i modelowych rozwiązań będzie realizowane równolegle wśród decydentów (ze szczególnym uwzględnieniem szczebla lokalnego i regionalnego) oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego i grup nieformalnych (ze szczególnym uwzględnieniem małych miast i obszarów wiejskich).