Rozpoczynamy realizację badań socjologicznych w województwach pomorskim i podkarpackim w ramach projektu „Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Fundacja zleciła badania zespołowi pod kierownictwem dr. hab. Mikołaja Lewickiego oraz dr hab. Dariusza Wojakowskiego.

Celem badania jest zdiagnozowanie i wyodrębnienie najważniejszych mechanizmów wspierających zaangażowanie obywateli w sprawy lokalne. Badania zostaną przeprowadzone w terminie od kwietnia do czerwca 2022 roku za pomocą obserwacji etnograficznych, wywiadów indywidualnych (IDI) oraz wywiadów grupowych (FGI). Wyniki badań zostaną opracowane w formie zbiorczego raportu, który będzie podstawą do dalszych prac w ramach projektu, w tym przeprowadzenia badań sondażowych.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie współpracy i okazanie wszelkiej możliwej pomocy badaczom w trakcie trwania badania, a także o udostępnienie im niezbędnych informacji związanych z przedmiotem analizy. Członkowie zespołu badawczego kierować się będą zasadami zachowania poufności danych i będą gromadzić jedynie informacje bezpośrednio związane z badaniem. Uzyskane informacje będą prezentowane w formie zbiorczych opracowań.

Z góry dziękujemy za Państwa czas i zaangażowanie w niniejsze przedsięwzięcie.

 

„Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” to projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego celem jest wzmocnienie kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej.