Celem projektu „Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, jest wzmocnienie kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej. Jednym z działań, które służą realizacji tego celu, są kompleksowe badania w dwóch regionach Polski.

W zeszłym roku przeprowadziliśmy badania jakościowe w województwach podkarpackim i pomorskim, obejmujące obserwacje etnograficzne, wywiady indywidualne (IDI) oraz wywiady grupowe (FGI). W lutym rozpoczną się badania sondażowe CATI, które przeprowadzi dla nas Centrum Badań Marketingowych INDICATOR – członek Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), posiadający certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA), który jest gwarantem realizacji badań rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii.

Badanie sondażowe CATI dotyczące wzmacniania potencjałów rozwojowych społeczności lokalnych przeprowadzone będzie na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=2000) z dodatkowym rozbudowaniem badania do prób reprezentatywnych dla dorosłych mieszkańców województw pomorskiego i podkarpackiego (booster – liczebność próby N=1000 dla każdego województwa). Wyniki badania posłużą do dalszych prac w ramach projektu – zostaną m.in. zaprezentowane na seminarium planowanym na przełom marca i kwietnia, będą również podstawą pracy podczas warsztatów z udziałem ekspertów w dziedzinie polityki lokalnej i działalności organizacji pozarządowych.

Więcej informacji o projekcie „Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” można znaleźć na stronie: modelowe-rozwiazania.frdl.org.pl